Reklamní pozice premium odkaz

Obchodní podminky

Podmínky užívání webu, prohlášení a autorská práva

Autorská práva

Publikování nebo další šíření obsahu portálu Obyvame.cz je bez písemného souhlasu zakázáno. Na celý obsah serveru se vztahují autorská práva! Převzatý text je vyznačen prolinkem nebo názvem svého zdroje, ovšem převzít ho je možné pouze na základě písemného povolení vlastníka webu!

Obecné informace a podmínky

Obyvame.cz nezodpovídá za příspěvky čtenářů, přispěvatelů a nezodpovídá za jejich skutečnou totožnost. Doporučení, rady a návody a jiné postupy zveřejněné na stránkách Obyvame.cz nenahrazují odborné informace a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Obyvame.cz odmítá a nenese žádnou odpovědnost za činy a rozhodnutí, které návštěvník těchto stránek udělal pouze na základě přečtení článku na Obyvame.cz -důrazně upozorňujeme, že magazín nenahrazuje odborné poradenství, výklady zákonů apod. a že každý návštěvník Obyvame.cz si musí být vědom toho, že články zde uvedené jsou pouze informativní bez jakékoliv právní a trestní odpovědnosti provozovatele Obyvame.cz!

Obyvame.cz si vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky, Evropské unie a dalších platných předpisů a zákonů. Zrovna tak budou smazány příspěvky a zrušena registrace těm čtenářům a přispěvatelům, kteří budou opakovaně porušovat pravidla přispívání na Obyvame.cz

Obyvame.cz dále prohlašuje, že není poskytovatelem půjček!

Ochrana osobních údajů

Obyvame.cz ručí za to, že osobní údaje registrovaných čtenářů použije výhradně pro svoji potřebu, případně pro potřebu svých dalších portálů a aktivit, a v souladu s platnými zákony. V případě, že návštěvník portálu Obyvame.cz, dá k dispozici svoje osobní údaje mimo registraci (zejména ve fóru, poradně a jiných příspěvcích), činí tak s plným vědomím, že Obyvame.cz za tyto údaje nenese žádnou zodpovědnost.

Definice pojmů

Obyvame.cz -tento pojem zahrnuje celý server (magazín) Obyvame.cz, jeho provozovatele společnost a členy redakce tohoto serveru, případně další odborníky přispívající nebo radící pod záštitou webu.

Z dalších webů vybíráme