Reklamní pozice premium odkaz

Jak na stavbu zdi z pórobetonových tvárnic 1/2

Jak na stavbu zdi z pórobetonových tvárnic 1/2

Ilustrační foto

Příprava pórobetonových tvárnic

Pórobetonové tvárnice si podle potřeby rozřezejte – nejčastěji se využívá ruční pila na pórobeton. Řezání se provádí pomocí plynulých tahů a rovnoměrně. Pravoúhlosti řezu docílíte speciálním úhelníkem. Vykonejte hladký a čistý řez. Jestliže objevíte nerovnosti, použijte ruční hoblík. Tvárnice musí být dobře očištěna od prachu. Řezání lze provádět i pásovou pilou – jde o rychlou a bezpečnou úpravu.

Návrh a zaměření zdi

Nejprve si navrhněte velikost zdi a tvar. Posléze vykopejte základovou spáru, která by se měla nacházet v takové hloubce, kde nezamrzá. Konkrétně jde o hloubku od 80 – 120 cm. Šířka výkopu se odvíjí podle hmotnosti a centrování stavby. Rozhoduje také druh podloží a šířka používaných tvárnic.

Základ pro stavbu

Pro základ můžete použít štěrk – použití ale zvažte podle druhu základové půdy, hloubky podzemní vody a velikosti zatížení. Štěrk bude fungovat jako drenáž a urychlí rovnoměrné sedání. Lépe se však poradit s odborníkem o vhodnosti použití štěrku. Posléze si smíchejte beton a ukládejte ho po vrstvách. Pokud stavíte plot, vylijte betonovou směsí jen horních dvacet centimetrů a do základu vložte ocelové pruhy, které budou vyčnívat asi 30 cm ze základu a poté se budou provazovat s horní plotovou částí.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: Obyvame.cz

Štítky: stavba, zeď

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Obyvame.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Obyvame.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Obyvame.cz.

Z dalších webů vybíráme